Katalytické lampy

18.12.2020

První katalytická lampa byla vyrobena ve Francii pařížským lékárníkem Mauricem Bergerem v roce 1898 a rychle si získala oblibu. Unikátní zařízení původně sloužilo k dezinfekci a čištění vzduchu v nemocnicích a vojenských lazaretech od nebezpečných mikrobů, bakterií, virů a nežádoucích pachů. Nápad přidávat do naplní parfém přišel o několik let později.

 Paříž byla začátkem 19. století světovým centrem umělců, parfémářů a sklářů. Zároveň se ve společnosti výrazně zvýšila úroveň hygieny a tím i poptávka po čistotě v domácnosti. Maurice Berger toho využil a vytvořil unikátní produkt kombinující prověřenou účinnost katalytických lamp čistit vzduch s uměním francouzských parfémářů a sklářů. Vznikla značka Lampe Berger a katalytická lampa si rychle získala oblibu u široké veřejnosti. Poté, co její vzhled povýšili světově proslulí designéři si katalytickou lampu oblíbili také věhlasné osobností světa umění jako Coco Chanel, Pablo Picasso, Colette nebo Jean Cocteau a krok za krokem se stala ikonou ceněnou pro svůj elegantní vzhled a delikátní parfémy.

 Největší rozkvět zažívaly katalytické lampy v meziválečném období 30. let a v těchto časech se používaly i v Československu. Po roce 1948 zájem o katalytické lampy v Československu opadl a problematická byla i jejich dostupnost. K renesanci katalytických lamp u nás došlo až ke konci 90. let, kdy se opět zvýšil zájem o čistotu vzduchu, který doma dýcháme a současně o kvalitní interiérové parfémy.

V návaznosti na bohatou a úspěšnou historii značky Lampe Berger nástupci Maurice Bergera dále rozvíjejí svět vůní novými způsoby provonění prostřednictvím aroma difuzérů a vonných svíček. Společnost se v roce 2018 rozhodla změnit název na Maison Berger Paris jako poctu jedinečnému tvůrčímu a inspirativnímu místu, které je prodchnuto francouzskou vášní pro umění a provonění interiéru. Katalytické lampy Maison Berger Paris byly světově prvním výrobkem svého druhu, který se dočkal mnoha kopií a díky neustálým technickým inovacím jsou i po více než 120 letech naprosto nedostižné.

 Katalytická lampa je dekorativní a zároveň praktický předmět, který by neměl chybět v každé moderní domácnosti. Dokáže účinně odstranit nepříjemné pachy včetně kouře, nežádoucího pachu z vaření, domácích mazlíčků a zároveň velmi rychle a intenzivně provoní interiér.

  • odstranění nežádoucí pachů v domácnosti

  • pachy nepřekrývá vůní ale pohlcuje

  • čistí vzduch od bakterií, alergenů a nečistot

  • intenzivní účinek i ve velkém prostoru

  • rychlé provonění prostoru do 30 minut

 Oproti aroma difuzérům u kterých dochází k rozptýlení vůně do prostoru a překrytí nežádoucích pachů jsou katalytickou lampou molekuly pachu pohlcovány a neutralizovány. Dochází přitom k odstranění velké části nečistých složek a citelnému zlepšení kvality ovzduší. To je obzvlášť praktické v chřipkovém období, při alergických potížích nebo v přítomnosti domácích mazlíčků. Katalytická lampa s vhodnou náplní je také prostředkem k čištění vzduchu pro osoby s dýchacími potížemi. Oproti vonným svíčkám katalytická lampa nehoří, nespotřebovává kyslík a neuvolňuje do ovzduší zplodiny. Rozdíl oproti ostatním způsobům provonění je také v magickém rituálu zapálení lampy a sledování vzniku katalytické reakce všemi smysly. Souvisí s tím i vyšší nároky na obsluhu a údržbu katalytické lampy.

Katalytická oxidace je chemická reakce při níž dochází k tzv. hoření bez plamene. Základem katalytické lampy je kahan vyrobený z porézní keramiky obohacené molekulami platiny (v případě značky Maison Berger Paris), ke kterému je bavlněným knotem přiváděna hořlavá náplň (směs isopropylalkoholu, osmotické vody a vonné esence). Po zapálení se porézní kámen (katalyzátor) rozpálí na teplotu přibližně 500 °C. Po uplynutí 2 až 3 minut hoření se plamen sfoukne a začne katalytická reakce. Náplň při katalytické reakci oxiduje za přítomnosti vzduchu a dochází k uvolňování molekul, které v ovzduší neutralizují nežádoucí pachy a bakterie. Při tomto procesu se zároveň z náplně uvolňuje vonná esence a dochází k provonění prostoru.

 Vonné esence nejsou při katalytické reakci spalovány, ale jednoduše odpařovány z teplého povrchu porézního kamene (katalyzátoru). Při tomto procesu nedochází ke spalování kyslíku a vytváření zplodin. Kvalita provonění je tedy vyšší než u vonných svíček nebo tradičních aromalamp na čajovou svíčku. Přínosy katalytické lampy byli vědecky prokázané a výzkum potvrdil, že katalytická lampa dokáže odstranit bakterie v ovzduší s účinností až 83%. Vědecké výzkumy také ukázaly, že účinnost v eliminaci nečistot v ovzduší pokračuje ještě dlouhou dobu po zastavení katalytické reakce. To vysvětluje, proč je katalytická lampa účinná v odstraňování nežádoucích pachů.

 Používání katalytické lamy v žádném případě nenahrazuje pravidelné větrání a základní hygienické návyky. Katalytická lampa jednorázově a po určitou dobu pročistí vzduch, zbaví jej pachů a provoní prostor avšak nedokáže trvale odstranit pachy ze starého nábytku, koberců nebo závěsů. Pouze kombinací katalytické lampy s pravidelným větráním a úklidem si můžete být jisti, že budete mít čistší ovzduší.

  •   skleněná nebo keramická nádoba

  • trychtýř k plnění nádoby vonnou směsí

  • kahan skládající se z porézního kamene (katalyzátoru) a bavlněného knotu

  • zaslepovací víčko pro zastavení katalytické reakce

  • dekorativní krytka s otvory

 Pokud zapomenete sfouknout plamen, bude kahan hořet do doby než se spotřebuje náplň v katalytické lampě. Po spotřebování náplně plamen sám vyhasne. Katalytická reakce probíhá od chvíle, kdy sfouknete plamen. Zapálení kahanu slouží pouze k rozpálení porézního kamene (katalyzátoru) na potřebnou teplotu. Dodržujte dobu hoření kahanu optimálně po dobu optimálně 2 až 3 minut a maximálně 5 minut, aby nedošlo k jeho spálení a poškození.

 Minimální doba po kterou má být katalytická lampa aktivovaná není stanovena. Doporučujeme ji aktivovat po dobu 20 až 30 minut v místnosti běžné velikosti nebo do doby, kdy vám bude provonění příjemné. Samotná vůně není toxická a složení náplní do katalytické lampy je podrobováno přísným testům na zdravotní nezávadnost. Pokud však necháte katalytickou lampu aktivovanou delší dobu, může být provonění příliš výrazné a nemusí být příjemné. Doporučujeme vám s dobou provonění experimentovat a najít nejvhodnější poměr mezi dobou aktivace katalytické lampy a intenzitou provonění vzhledem k obytné ploše, charakteru vůně a vašemu dobrému pocitu.

 Po použití katalytické lampy nezapomeňte nádobu uzavřít kovovým zaslepovacím víčkem, které je součástí balení. Pokud katalytickou lampu necháte aktivovanou, bude po celou dobu probíhat katalytická reakce a proces se ukončí až v okamžiku odpaření náplně. Těsné uzavření nádoby zabrání také nežádoucímu odpařování náplně v době, kdy katalytickou lampu nepoužíváte. Pokud plánujete katalytickou lampu delší dobu nepoužívat, doporučujeme vám předtím celou náplň vypotřebovat až do zastavení katalytické reakce.

Kahan v katalytické lampě, kterého životnost skončila se nedá zapálit, při hoření dochází k uvolňování nežádoucího kouře, nebo po sfouknutí plamene kahan rychle vychladne a nedochází k pročištění ani provonění ovzduší. Jakmile kahan nereaguje na zapálení ani po pročištění neutrální čistící směsí, nastal čas jej vyměnit. Výrobce Maison Berger Paris doporučuje vyměnit kahan po 200 použitích nebo jednou za rok podle toho, která z podmínek se naplní dříve. Samotný bavlněný knot přivádí náplň k poréznímu kamenu na jeho konci ve kterém dochází díky přítomnosti isopropylalkoholu k hoření a následně ke katalytické oxidaci. Délka bavlněného knotu je po celou dobu jeho používání konstantní.

 Nikdy neumývejte porézní kámen ani bavlněný knot vodou. Pokud chcete vodou vyčistit nádobu katalytické lampy nebo její povrch nejdříve vyjmete z nádoby kahan a před dalším použitím katalytické se ujistěte, že veškerá voda vyschla na vnějším i vnitřním povrchu nádoby. Životnost kahanu můžete prodloužit použitím neutrální čistící směsí, kterou najdete ve standardní nabídce každého výrobce katalytických lamp.

 Pokud využíváte katalytickou lampu k odstraňování tabákového kouře nebo kouře z krbových kamen a grilování, je k pročištění ovzduší třeba delší doba v závislosti na stupni znečištění. V takovém případě je potřeba kahan čistit častěji použitím neutrální čistící směsi.

Náplň do katalytické lampy obsahuje vysoce hořlavý isopropylalkohol a při rozlití může nevratně poškodit povrch nábytku a další předměty. Náplň vždy dolévejte pomocí trychtýře s maximální opatrností na pevném a omyvatelném povrchu bez přítomnosti otevřeného ohně. Při kontaktu náplně s kůží ihned omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Složení a konzistence náplní do katalytické lampy je přizpůsobena kahanu od stejné značky. Do své katalytické lampy proto vybírejte pouze náplně od stejného výrobce. Kombinace náplní a kahanu od jiných výrobců může poškodit kahan nebo negativně ovlivnit jeho funkčnost a životnost. Používání vonných olejů nebo esenciálních olejů pak může kahan zcela zničit, neboť by došlo k usazení náplně na porézním kamenu (katalyzátoru). Pokud ve své katalytické lampě budete používat náplň od jiného výrobce, využijte kahan od výrobce náplně, který se dá zakoupit samostatně. Předtím se ujistěte, že tento kahan rozměry odpovídá originálnímu kahanu do vaší katalytické lampy.

Neutrální čistící směs neboli neutrální náplň můžete využít při změně vůně v katalytické lampě aby nedošlo ke kontaminaci s původní vůní. V tom případě nechte spotřebovat původní náplň než dojde k samovolnému zastavení katalytické reakce. Do prázdné nádoby katalytické lampy nalijte přibližně 50 ml neutrální náplně a nechte katalytickou lampu opět aktivovanou. Po uplynutí 20 minut uzavřete nádobu zaslepovacím víčkem a nechte kahan vychladnout. Poté můžete katalytickou lampu naplnit novou náplní. Neutrální náplň doporučujeme použít v kuchyni nebo v prostoru, kde si přejete odstranit nežádoucí pachy bez provonění.

 V případě, že je účinek nebo charakter vůně příliš intenzivní a nemáte požitek z provonění, můžete intenzitu zmírnit zředěním náplně neutrální čistící směsí. V tom případě nalijte do katalytické lampy neutrální čistící směs neboli neutrální náplň v poměru 1:1 s vonnou náplní.

Na dobu provonění a výdrž náplně do katalytické lampy není jednoznačná odpověď. Záleží na době aktivace katalytické lampy a okolních podmínkách jako je velikost prostoru, proudění vzduchu a další. Největší vliv na spotřebu pak má vnímání jednotlivých vůní, podle kterého každý aktivuje katalytickou lampu na odlišnou dobu. Výrobci uvádí u náplně objemu 500 ml dobu difúze (katalytické reakce) 20 hodin a orientační dobu provonění až 80 hodin v místnosti s obytnou plochou 10 m2. Pro zvýšení životnosti náplně vám doporučujeme nenechávat katalytickou lampu aktivovanou v průvanu a dbát na uzavření nádoby zaslepovacím víčkem v době, kdy katalytickou lampu nevyužíváte.

Náplň do katalytické lampy tvoří isopropylalkohol, osmotická voda a vonná esence. Pro vytvoření vonné esence využívají parfémáři vonné oleje a esenciální oleje tedy syntetickou a přírodní složku. Tato kombinace umožňuje nahrazovat suroviny, které se staly v přírodě vzácné, nedostupné nebo mohou vyvolávat alergickou reakci.