Sanitace

18.12.2020

Co je to sanitace?

Sanitace je proces, při kterém je přístroj podroben vnitřnímu i vnějšímu vyčištění, čímž dojde k naprosté eliminaci nežádoucích škodlivých látek z Vašeho výdejníku.

Je sanitace opravdu nutná?

Ano opravdu velmi nutná, jelikož pramenitá voda Šumavský pramen, která je stáčená v nejčistší oblasti ČR - chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA z hloubky 70m, není chemicky upravována a při jejím stáčení se nepoužívají žádné konzervační látky, existuje riziko vzniku biofilmu a tvorby vodního kamene na všech plochách jež přicházejí do styku s vodou, proto je třeba přístroj pravidelně čistit a proplachovat desinfekčním přípravkem. Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu společnost Kompletní nápojový servis,s.r.o. toto čištění provádí minimálně 1x za 4 měsíce. Na kvalitě vody se odráží i další faktory: umístění přístroje (sluneční záření, vlhko, blízkost benzinových pump, horké provozy, kopírky, tiskárny), správné používání.

Jak probíhá samotná sanitace?

1. demontáž mechanických částí přístroje, které přicházejí do styku s pramenitou vodou (kohouty, napouštěcí miska, trn ... atd)

2. mechanické vyčištění, odstranění vodního kamene, odvápnění (ohřevný tank, topné těleso)

3. ošetření dezinfekčním přípravkem a důkladný proplach

4. mechanické očištění celého pláště

5. kompletace, kontrola a odzkoušení přístroje

6. označení přístroje štítkem s termínem další doporučené sanitace.